16 juny, 2016

Els tres grups de treball creats per reduir entre un 25 i un 30% els vehicles que circulen a les àrees urbanes de Barcelona i la seva conurbació, ja han començat a treballar per assolir aquestes xifres. El grup que treballa a les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida ha acordat la coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). D’aquesta manera, s’integraran al grup de treball de l’AMB a canvi d’obrir també la visió cap a municipis de fora l’àrea metropolitana. D’altra banda, els equips que treballen per controlar els accessos a Barcelona i el de distribució urbana de mercaderies (que són els altres òrgans) han fet la primera reunió i han començat a treballar per disminuir les congestions de trànsit i ambientalitzar el transport de mercaderies.

Accions per reduir les emissions
S’ha presentat a la Taula la modificació del protocol d’avisos i preavisos de les emissions d’òxids de nitrogen que hi ha amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest és, un dels principals contaminants de l’àrea metropolitana, de manera que s’ha rebaixat el llindar del preavís a 160 µg/m3. El següent serà treballar amb els municipis per reduir les emissions. En aquesta línia, des del Departament s’estan tancant convenis amb diferents sectors perquè puguin actuar en cas de preavís.
Una altra proposta que avança és la modificació del sistema ecoviaT per eliminar les bonificacions als vehicles dièsel i beneficiar els que emeten menys òxids de nitrogen a les autopistes de la Generalitat. A més, la Generalitat vol impulsar un acord de Govern per afavorir la compra de vehicles nets a la flota de l’administració catalana.