El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha publicat la desena edició del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC-2016), que avalua l’evolució recent del clima de Catalunya a partir de l’anàlisi de diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtics.
En aquest butlletí s’utilitzen sèries climàtiques d’àmplia cobertura temporal que han superat rigoroses tècniques d’anàlisi de qualitat i d’homogeneïtat, i que asseguren una bona anàlisi de l’evolució del clima a Catalunya durant els darrers decennis. Per fer aquesta anàlisi, s’han estudiat 23 sèries de temperatura i 70 de precipitació que cobreixen el període 1950-2016, i que són un bon testimoni del canvi climàtic apreciat al conjunt del país.
L’any 2016, el cinquè any més càlid
2016 ha estat un any càlid, amb una anomalia de +1,5 °C respecte al període 1961-1990, essent el cinquè més càlid des de 1950, darrere de 2015, 2006, 2014 i 2011. Es manté, doncs, el clar predomini d’anys càlids (anomalies positives) durant els tres darrers decennis. L’hivern 2015-16 va ser el segon més càlid des de 1950, amb una anomalia de +2,5 ºC respecte la mitjana climàtica. Pel que fa a la precipitació, 2016 es pot qualificar d’any sec, ja que s’ha acumulat un 16% menys de precipitació respecte de la mitjana climàtica, convertint-se en el 19è any més sec des de 1950.