13 juny, 2016

La Unió Europea ha llançat una iniciativa per establir una legislació en matèria de qualitat de la reutilització de l’aigua per al rec en agricultura i la recàrrega d’aqüífers. La reutilització de les aigües constitueix un dels eixos de desenvolupament del nou paquet d’economia circular, actualment en discussió sota consultes públiques i en paral·lel a diferents estudis que ha sol·licitat la Comissió Europea (CE). L’objectiu és establir una normativa sobre la matèria a principis del proper any.

Segons la Comissió, comparant diferents alternatives de subministrament d’aigua com poden ser la dessalinització o el transvasament de conques, la reutilització de les aigües requereix menys costos d’inversió i d’energia i contribueix a la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tal i com recullen diferents documents de la UE.

El nou paquet d’economia circular inclou com a eix estratègic el desenvolupament del potencial de la reutilització de l’aigua i proposa cinc grans eixos d’acció:

  1. La reutilització en la planificació i gestió integrada de l’aigua.
  2. Els requisits mínims de qualitat per a la reutilització de l’aigua en el rec i la recàrrega dels aqüífers.
  3. La reutilització de l’aigua en les activitats industrials.
  4. Recolzament a la investigació i a la innovació en la reutilització de l’aigua.
  5. Fons de la UE per a les inversions en la reutilització de l’aigua.

Podeu llegir l’article íntegre original al bloc de Terraqui. Despatx de dret ambiental.