28 setembre, 2015

El grup d’Estudis Luminotècnics del Departament de Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en col·laboració amb les universitats de Santiago de Compostela (USC) i la Complutense de Madrid (UCM), ha creat un sistema innovador per avaluar la contaminació lumínica provinent de l’enllumenat públic a les ciutats que integra, per primer cop al món,el tractament d’imatges obtingudes per satèl·lit.

La metodologia desenvolupada pel grup d’Estudis Luminotècnics de la UPC ha donat com a resultat un model de predicció lineal que integra les diferents variables que influeixen en el procés lumínic als carrers de les ciutats (tipus de sistemes d’enllumenat, tipologia urbanística de les ciutats, ús de la llum…). Aquest model serveix per analitzar la quantitat de llum que s’emet cap al cel, la llum contaminant. L’estudi, totalment innovador, proporciona una forma d’estudiar la problemàtica des de diferents vessants per aconseguir un resultat equiparable al que s’obté a través de les imatges per satèl·lit.

L’estudi és pioner, ja que per primera vegada relaciona directament les característiques de les instal·lacions d’enllumenat públic amb una avaluació mitjançant el tractament d’imatges per satèl·lit. Per tant, és de gran utilitat com a eina per a l’avaluació ambiental,així com per definir normatives legals i reglamentació de cara a protegir el medi natural nocturn, tant el cel com els animals amb comportament nocturn (aus migratòries, amfibis, rat penats, tortugues marines, insectes, papallones…).

Més informació