27 gener, 2017

Aquest informe té per objectiu recolzar el desenvolupament de la revisió de l’Estratègia d’Adaptació de la UE prevista per l’any 2018 així com el desenvolupament de plans i estratègies d’adaptació nacionals i transnacionals. L’informe apunta que els canvis observats en el clima ja estan tenint una considerable repercussió en els ecosistemes, l’economia, la salut humana i el benestar a Europa.

Segons les dades disponibles, se segueixen registrant nous récords de temperatures mundials i europees, l’alçada del nivell del mar i la reducció de gel a l’Àrtic. Les pautes de precipitació estan canviant, convertint en humides regions que ja ho són, així com més àrides les zones més seques.

L’Informe indica les pressions a les que estan sotmesos els ecosistemes i les zones portegides, els sectors socioeconòmics, la salut humana o l’economia i identifica com a factor imprescindible la incoporació de l’adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials.

Consulta l’informe complet