18 març, 2015

L’Agència Europea de Medi Ambient és un organisme de la Unió Europea, la comesa fonamental de la qual és, en paraules de la pròpia entitat, «oferir informació sòlida i independent sobre el medi ambient; ser la font principal d’informació per als responsables del desenvolupament, l’aprovació, l’execució i l’avaluació de les polítiques mediambientals, i també per al gran públic».

D’acord amb aquestes funcions principals, i en la línia marcada per la seva labor realitzada any rere any, l’Agència ha publicat recentment les seves perspectives de treball i activitat per a l’any 2015, dins del marc d’actuació marcat per al període 2014-2018.

En aquest programa de treball veiem com a la Unió Europea, a través de l’Agència Europea de Medi Ambient, buscarà oferir les millors i més actualitzats dades. Així, aquest organisme aspira a ser el centre de reunió i gestió d’aquesta informació sobre la situació ambiental, que permeti fer front als desafiaments a llarg i mig termini i la consecució d’objectius. Aquests objectius es relacionen amb el medi ambient a nivell europeu en general, centrant-se més concretament en el canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat.

D’altra banda, l’entitat intentarà ser la principal font de coneixement a nivell europeu en relació amb la situació mediambiental i les polítiques sobre el clima.