L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, llança un nou programa d’ajuts a les persones autònomes amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega de despeses que l’autònom/a ha d’assumir durant el primer any d’activitat.

La quantia de la subvenció es calcularà segons les despeses justificades en el moment de la sol·licitud (exclòs l’IVA), a nom d’un únic sol·licitant, i amb els topalls màxims d’atorgament segons l’edat en la data d’inici de l’activitat:

 • 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys
 • 4.000 € en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys o igual o superior a 40

Despeses subvencionables:

 • Quotes de la Seguretat Social
 • Impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment
 • Despeses de gestoria i assessorament
 • Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat

Qui pot demanar la subvenció?

Totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

 • treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals)
 • noves persones sòcies de cooperatives de treball associat

i que compleixin els següents requisits:

 • Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de gener de 2015.
 • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals
 • Empadronament a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal.
 • Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici de l’activitat.
 • No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l’any anterior a la data d’alta.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • Persones sòcies de cooperatives de treball enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions.

La data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de novembre del 2016. Cal tenir en compte que les subvencions es lliuraran per ordre de petició. 

Més informació