El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, a petició de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, cerca professionals o empreses especialitzades que puguin contribuir a gestionar la problemàtica que estan generant dos abocadors clausurats del municipi.

Cerdanyola arrossega una problemàtica històrica en relació amb els abocadors clausurats durant les últimes dècades. Però ara, el nou govern sorgit de les eleccions de maig enceta una nova etapa per abordar solucions a aquest problema.

L’ajuntament de Cerdanyola està cercant solucions innovadores per a la restauració dels abocadors i dels problemes que porten associats, per tal de prevenir possibles riscos i millorar la qualitat del sòl on estan ubicats.

Si coneixeu noves experiències en aquest camp, us podeu posar en contacte amb l’ajuntament a través de l’adreça electrònica vinyespl@cerdanyola.cat