11 juny, 2015

Se subvencionaran actuacions dirigides a prevenir el desaprofitament alimentari, la reutilització i la preparació per a la reutilització de residus o l’elaboració d’estudis de pagament per generació i la seva possible implantació.

Les ajudes es destinaran a ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, així com a entitats sense ànim de lucre i universitats.

L’objectiu d’aquesta actuació és impulsar el disseny d’estratègies de prevenció de residus municipals, que comportin el desenvolupament d’iniciatives per afavorir l’estalvi de recursos i la sostenibilitat ambiental en aquests àmbits.

La prevenció de residus i la preparació per a la reutilització, eixos principals de la convocatòria, són dues de les línies bàsiques del nou Programa general de prevenció i gestió de residus de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20).

Més informació