9 abril, 2015

El Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va publicar a finals de març l’informe de tendències mundials en inversions en energies renovables 2015. Aquest informe detalla que la inversió en energies renovables va augmentar en un 17% l’any 2014, fins assolir els 270.000 milions de dòlars.

“Una vegada més en 2014, les energies renovables suposen gairebé la meitat de la capacitat d’energia neta agregada a tot el món”, afirma Achim Steiner, sotssecretari general de l’ONU i director executiu del PNUMA.

Segons l’informe, el país que més va invertir en energies renovables el 2014 va ser Xina, amb 83.000 milions de dòlars, seguit d’Estats Units, amb 38.000 milions, i Japó, que va invertir gairebé 36.000 milions de dòlars.

Una de les claus d’aquest creixement el 2014 ha estat la ràpida expansió de les energies renovables als països en desenvolupament, on a més de Xina, països com Brasil, Índia o Sud-àfrica van rebre importants inversions.

“Aquestes tecnologies energètiques amigables amb el clima són ara un component indispensable de la matriu energètica mundial i la seva importància només augmentarà a mesura que els mercats madurin, els preus de la tecnologia segueixin caient i la necessitat de frenar les emissions de carboni es faci cada vegada més urgent”, va afegir Steiner.