21 febrer, 2022

El COAMB forma part del patronat de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT), i en tant que patró, hem rebut una informació que pot ser d’interès per als ambientòlegs i ambientòlogues.

Es tracta de la licitació dels serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç. Si teniu més dubtes, també podeu contactar a aquesta adreça info@fmit.cat.