8 juny, 2018

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereixen des del curs passat el Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans. El Màster vol oferir un nou enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicionals, tot incorporant marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

Així doncs combina, d’una banda, l’anàlisi des d’una perspectiva global (per mitjà de 30 crèdits obligatoris i sis crèdits optatius); i d’altra banda, l’especialització a través de dos itineraris (de 18 crèdits obligatoris i 6 crèdits optatius). Un itinerari d’Anàlisi, orientat a la formació tant per a la recerca com per a la pràctica reflexiva; i un itinerari de Governança i Gestió, amb caràcter de suport a l’agenda de polítiques públiques, i amb un vessant més professionalitzador.

És un màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fruit de la col·laboració entre  aquesta institució i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i els títols a que dóna dret són els següents:

  • MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS. ESPECIALITAT EN ANÀLISI DE DINÀMIQUES METROPOLITANES
  • MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS. ESPECIALITAT EN GOVERNANÇA I GESTIÓ DE LA CIUTAT METROPOLITANA
  • CERTIFICAT DE MÒDUL

Tota la informació a www.mastermetropoli.cat.