22 març, 2023

El dimarts 21 de març ha tingut lloc al Col·legi d’Economistes de Catalunya la presentació d’un informe que posa en valor el creixement dels professionals en el mercat laboral català. L’estudi de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, “Els i les professionals i la seva contribució a l’economia catalana 2018-2021” ha aportat algunes dades interessants respecte la feina dels professionals acollits als diferents col·legis de Catalunya. Des del COAMB, membre de La Intercol·legial, hem volgut assabentar-nos de l’impacte dels professionals col·legiats en la nostra economia.

La presentació ha comptat amb la participació del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, amb el president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i degà del Col·legi de l’advocacia de Barcelona, Jesús Mª Sánchez i amb els autors de l’informe Josep Oliver i Alonso, catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la UAB i Xavier Segura Porta, economista, soci de Tracis, Projectes Econòmics i Financers.

D’aquest informe se’n desprèn la idea de que els professionals anem creixent i que l’impacte en l’economia catalana és cada cop més notable. Mentre el 2002 l’aportació dels professionals en el mercat laboral català era del 17%, el 2021 superava el 28% . de fet. L’ocupació dels professionals ha augmentat en el mateix període a una taxa anual d’un 3’7%, des dels 498 mil als 966 mil.

Referent a l’ocupabilitat dels professionals, cal remarcar que el 87% dels professionals catalans s’ocupen en el sector serveis. Dintre d’aquest sector, el 41% dels professionals formen part del serveis col·lectius (AAPP, sanitat i educació i serveis socials privats i públics).

Una altra data rellevant és la que fa referència als autònoms, on es detecta un creixement anual del 3’5%, similar a l’augment dels professionals assalariats(un 3’7%).

També destaca de l’estudi que els professionals ocupats són cada cop més vells, reflex del procés de transició demogràfica del país. El sector de major edat, de 55 a 66 anys, ha augmentat del 7% del 2002 al 17% el 2021. En canvi, el grup de menys de 34 anys ha baixat del 42% al 27%.

Hi ha una altra xifra molt remarcable per les professionals col·legiades. Dintre de l’ocupació dels professionals, el 56% de les persones són dones. El pes de les dones augmenta any rere any, però desafortunadament això no es tradueix en els salaris. El salari mitjà de les dones professionals (un 84% de la mitjana del col·lectiu professional) se situa lluny del 121% masculí, gairebé 40 punts de diferència. En els càrrecs de més responsabilitat, de directors i gerents, ells li treuen fins a un 76% d’increment salarial a les dones.

De fet, el 2021 el salari mitjà d’un professional era de 43.000 euros/ ocupat i superava llargament els 25.400 euros/ocupat de la resta de l’economia, i el directors i gerents ingressen fins a un 130% més respecte a la resta de salaris contemplats en l’economia catalana.

D’aquesta manera, la contribució dels professionals en el període de 2018 a 2021 té una dinàmica ascendent pel que fa a les remuneracions salarials generades a Catalunya, amb un pes del 38% el 2018 fins al 40’1% del 2021.

El futur dels professionals ha de tendir ca a aquesta dinàmica ascendent, però l’impacte de la Covid-19, de la guerra a Ucraïna i una possible crisi bancària són esculls que s’han d’evitar. Els fons europeus Next Generation són una bona oportunitat per impulsar sectors com el de la indústria i la construcció.