El passat dijous 10 de març es va fer la presentació del llibre “Dret acústic de Catalunya”, de Lluís Gallardo. La presentació es va realitzar a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), i va comptar amb la presència de l’autor del llibre, de Rafel Audivert , membre de la secció de dret ambiental de l’ICAB, i de Joan Pons, membre de la Comissió de dret ambiental del COAMB.

En aquesta sessió es va fer una exposició de la problemàtica que comporta el soroll, que molt lluny de ser un símbol de progrés, pot arribar a convertir-se en un problema de salut.

El soroll és considerat com tot aquell so susceptible de molestar a la població o que pot causar un efecte psicològic o fisiològic advers com ansietat, estrès o trastorns similars. Malauradament, ens trobem amb una dicotomia, ja que les activitats són necessàries per al desenvolupament de l’economia (com les fàbriques i les indústries o els bars, restaurants i discoteques), però moltes d’aquestes activitats causen sorolls.

El soroll té tres actors: el focus emissor, que és la causa del soroll; la persona que sofreix el soroll i el context en el que es troba (com per exemple la vivenda); i per últim, es troben les conseqüències en matèria de salut i en matèria ambiental.

Per combatre aquesta problemàtica tenim armes com són els diversos reglaments, tant a nivell estatal com autonòmic i, a més baix nivell, les ordenances.

No obstant, aquesta reglamentació cada vegada és més insuficient ja que des de l’any 1999 ja no contempla el silenci, sinó que es parla d’un nivell adequat de soroll. És a dir, cada vegada ens trobem més desprotegits en aquest aspecte, cosa que fa que s’arribi a acceptar el soroll com a element normal.

A més, també ha quedat palesa la insuficient protecció contra el soroll després d’algunes sentències dictades, com s’explica al vídeo de la presentació del llibre:

Com a última reflexió, des de la Comissió de dret ambiental del COAMB es vol expressar la necessitat del canvi de la reglamentació, donat que l’actual és una protecció del soroll i no contra el soroll.