6 febrer, 2015

La Secretaria de les Nacions Unides sobre canvi climàtic ha llançat un portal específic per tal que les Parts presentin les seves contribucions en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

La Secretaria recollirà tota la informació sobre les contribucions de reducció dels diversos països durant el primer trimestre de l’any, i elaborarà un informe resum que presentarà el novembre de 2015, abans de la COP21 a París.

La informació que les Parts hauran d’aportar a les Nacions Unides haurà de contenir, entre altres qüestions, informació sobre l’any base de referència respecte el qual s’assumeixen els compromisos de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, els períodes d’aplicació, l’abast i els processos de planificació de les polítiques de reducció i diverses qüestions tècniques sobre les metodologies de càlcul emprades.

El portal és públic, però per enviar informació i gestionar-la calen els drets d’accés de les Parts. De moment, cap país ha enviat la seva contribució.