La Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha publicat recentment la Declaració anual sobre l’estat del clima mundial en la qual determina que l’any 2016 s’han sobrepassat tots els rècords indicadors del canvi climàtic.

L’any 2016 va ser l’any més càlid del que es té constància. S’han registrat unes temperatures mitjanes planetàries 1.1ºC per sobre dels nivells preindustrials, el que representa un augment de 0.06ºC per sobre de la dada màxima registrada l’any 2015.

Les temperatures mitjanes de la superfície dels oceans l’any 2016 també van ser les més elevades de les quals es tenen registres, potenciades en part pel fenomen meteorològic “El Niño”.

Pel que fa al nivell del mar, aquest ha augmentat 20 cm des de principis del segle XX a causa de l’expansió tèrmica dels oceans i del desgel dels pols. El procés de congelació de la tardor va ser excepcionalment lent i els 14.52 milions de km2 de superfície de gel registrats el 24 de març, la dada més baixa del període 1976-2016.

Més informació