27 maig, 2015

La Universitat de Vic ofereix dos Màsters en Energies Renovables, un en l’especialitat de Bioenergia, i l’altre en Mecatrònica Aplicada a la Generació d’Energia. Els membres del COAMB poden cursar aquests programes amb un 10% de descompte.

La UVic-UCC ofereix aquest programa de postgrau amb l’objectiu de donar formació i experiència en el camp de les energies renovables que cobreixi la cadena de generació, transformació, transmissió i emmagatzematge. La finalitat és formar tècnics per afrontar els reptes de les energies renovables i per contribuir a la consecució dels objectius del Pla Estratègic Europeu de Tecnologia Energètica (SET-Plan).

El Pla d’estudis s’estructura en diferents itineraris que condueixen a un títol de Postgrau en Energies Renovables; un títol propi de Màster en Energies Renovables: Mecatrònica Aplicada a la Generació d’Energia; o un títol propi de Màster en Energies Renovables: Bioenergia.

El postgrau s’imparteix en espanyol, mentre que les dues especialitats de Màster es desenvolupen íntegrament en anglès. La metodologia de treball és l’aprenentatge basat en problemes i l’estudi d’un cas emblemàtic amb la participació de professionals experts.