25 febrer, 2015

L’Observatori de la Sostenibilitat (OS) es va constituir el desembre de 2014 amb l’objectiu de donar continuïtat a la tasca de recerca i informativa iniciada el 2005. Té per missió fer una radiografia real, veraç i independent de la situació d’Espanya en temes de sostenibilitat.

Al nou web de l’Observatori es pot descarregar l’últim informe de la sostenibilitat a Espanya, de 2014. A més, es pot consultar tot un seguit d’enllaços a diferents programes o centres d’investigació rellevants per a la sostenibilitat.

Els anàlisis que efectua l’OS es basen en metodologies i indicadors destinats a descriure la sostenibilitat de diversos processos ambientals, socials i econòmics i a avaluar mecanismes de gestió per garantir la sostenibilitat. Anualment, es crearà un informe complet que apunti conclusions i avanci actuacions en relació amb els principals marcs estratègics de sostenibilitat nacionals, europeus i internacionals. A més, s’elaboraran diferents estudis temàtics en àrees clau per a la sostenibilitat.

Els patrocinadors de l’Observatori, que vol ser un ens independent, són la Universidad de Alcalá i la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y de Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid.