30 març, 2015

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire es va presentar la setmana passada amb la voluntat d’impulsar accions que acabin amb la contaminació de l’aire que respirem. El seu manifest fundacional planteja un paquet de propostes, dividides en quatre blocs, amb la finalitat de què es converteixi en un programa de govern que redueixi la contaminació atmosfèrica.

La Plataforma va denunciar que la Generalitat no garanteix les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut en matèria de qualitat de l’aire. Pep Martí, metge del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, va posar de relleu que existeixen evidències científiques contundents que demostren que respirar un aire contaminat afecta directament el sistema respiratori i cardiovascular, però també té importants efectes com a neurotòxic, especialment en infants i gent gran. Segons les dades de centres de recerca com el CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental), la contaminació causa 3.500 morts prematures anuals a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, Martí va destacar que “a la ciutat de Barcelona l’esperança de vida dels habitants es veu reduïda un any per l’exposició a nivells elevats de contaminants”.

En la roda de premsa es van presentar les 24 mesures de la Plataforma, dividides en quatre grans blocs. El primer, sobre mobilitat, busca “la reducció de la densitat de trànsit privat motoritzat a l’AMB” -la principal font d’emissió de partícules i gasos contaminants-. Es va destacar que per “això cal canviar l’actual política d’infraestructura que dóna suport bàsicament a l’automòbil”. El segon eix de propostes, tracta la gestió sostenible de moll i aeroports i inclou punts dirigits a penalitzar les naus i avions altament contaminants i a impulsar l’electrificació del port. El tercer bloc tracta de la indústria i les obres públiques amb la intenció de regular les activitats industrials que no compleixin les normatives ambientals i posin en risc la salut de la població. Per últim, el quart apartat recalca la importància de comunicar de forma contundent a la ciutadania els riscos que comporta la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit, es va mostrar la necessitat de desenvolupar “òrgans de participació ciutadana pel seguiment i la sensibilització sobre aquest tema” i una campanya de xoc coordinada entre diversos departaments de la Generalitat.