28 febrer, 2020

Més de 300 persones, representants d’una trentena d’organitzacions i entitats catalanes de diversos àmbits han fet possible el naixement de l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país per compartir recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de l’Agenda 2030. Al llarg dels propers mesos, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Agenda per erradicar la pobresa i les desigualtats

El document de base de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, que va aprovar el Govern català, inclou més de 900 compromisos del Govern per assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que estableixen les Nacions Unides per al 2030. Tots els departaments de la Generalitat hi han participat.

Es tracta d’una agenda per erradicar la pobresa i les desigualtats, garantir una vida saludable, segura i pacífica per a les generacions actuals i futures, així com defensar la democràcia, els drets humans i la igualtat de gènere. A més, insta a protegir el medi ambient, fer front al canvi climàtic, desenvolupar economies dinàmiques i inclusives i garantir el treball digne per a tothom.

Seguiment a través d’IDESCAT

A més, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i l’IDESCAT incorporaran un sistema integrat d’indicadors sobre els ODS a l’estadística oficial de Catalunya, per fer un seguiment i avaluació del grau de compliment dels ODS, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

En què consisteix el Pla
El Pla vincula els ODS amb la planificació i la normativa vigent, el Pla de Govern i els plans departamentals. Així, el Pla és un instrument de millora organitzativa per establir objectius programàtics, coordinar actuacions, avançar en la coherència de les actuacions, establir indicadors i avaluar el compliment dels compromisos.

El document té una doble dimensió: interior, amb compromisos per a assolir a Catalunya (88% del total), i exterior, amb compromisos de Catalunya cap a la comunitat internacional (12% del total).

Més informació