27 abril, 2015

La Diputació de Barcelona ha editat el llibre Biomassa. Autosuficiència energètica i gestió forestal. Es tracta d’un treball en què es presenten diverses experiències inscrites en el camp d’una de les energies renovables que ha pres una major projecció en els darrers anys, com és la biomassa.

La publicació, en què participen diversos especialistes, aborda les diferents perspectives d’una qüestió que té cada vegada més interès en els municipis, perquè combina la substitució de fonts d’energia fòssil per fonts renovables amb la gestió sostenible dels boscos, la utilització de recursos locals i la creació de llocs de treball.

El llibre, coordinat des de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, incorpora visions que abasten tots els àmbits significatius d’implantació del recurs, des de les polítiques energètiques europees i catalanes, les opcions tècniques, els escenaris de comercialització o les polítiques forestals, fins al paper de l’administració en la seva promoció.

El volum es tanca amb una perspectiva dels casos d’èxit més significatius en la implantació municipal de la biomassa a Catalunya i en altres països, com Àustria, en els darrers anys i que es presenta com una alternativa energètica real per al compliment de les exigències internacionals en matèria de reducció d’emissions de CO2 i de mitigació del canvi climàtic.