La Fundació ENT iniciarà en les properes setmanes un nou projecte per a l’Agència de Residus de Catalunya. El projecte estudiarà les principals barreres i les oportunitats de prevenir el malbaratament alimentari per a les diferents administracions de Catalunya (Generalitat, ens locals) des del punt de vista normatiu. Els resultats de l’estudi es difondran entre els responsables polítics i la societat civil per impulsar un debat sobre aquesta temàtica al territori.

Els principals objectius del projecte són:

  • Identificar les principals barreres i oportunitats per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya des del punt de vista normatiu i fiscal.
  • Formular propostes aplicables a nivell autonòmic i local per a reduir el malbaratament alimentari.
  • Comunicar els resultats del projecte als principals sectors implicats i participar en el debat sobre les causes del malbaratament alimentari i les possibles actuacions a desenvolupar per part de les administracions.

Més informació