9 juny, 2016

S’han publicat dues convocatòries de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció de residus i de foment de l’economia circular. La convocatòria TES/1274/2016, està destinada a empreses i agrupacions d’empreses que realitzin projectes de prevenció, de preparació per la reutilització i de reciclatge de residus industrials; o bé projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats a aquest àmbit. D’altra banda, la convocatòria TES/1275/2016, està destinada a empreses, agrupacions d’empreses i associacions d’empreses que realitzin altres projectes d’economia circular.

Poden ser objecte de subvenció els projectes següents:

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

  1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una prevenció de residus al llarg del cicle de vida.
  2. Reutilització de productes.
  3. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

  1.  Ecodisseny de productes o serveis que promoguin l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
  2.  Reutilització de productes.
  3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
  4. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
  5. Noves aplicacions de materials reciclats.
  6. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
  7. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Més informació