El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en marxa una nova eina que permet consultar en temps real la qualitat de l’aire als diversos punts de mesurament repartits pel territori, amb mapes i gràfics amb les dades disponibles de les darreres 24h.

Els contaminants disponibles per consultar són: el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó troposfèric (O3) i les partícules en suspensió (PM10). L’objectiu és permetre la consulta en temps real de la qualitat de l’aire a les diferents zones amb dades actualitzades, gràfics de les últimes 24 hores i localització al mapa.

Consulta els mapes: