15 maig, 2024

El passat 10 de maig de 2024, es va aprovar una important instrucció destinada a millorar i agilitzar el procés de tramitació de modificacions no substancials (MNS) de les autoritzacions ambientals d’activitats, segons el que s’estableix en la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental.

Aquesta instrucció, fruit d’un treball conjunt entre la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (DGCCQA), les oficines de gestió ambiental unificades territorials (OGAU) i l’oficina de medi ambient (OMA) de Terres de l’Ebre, té com a objectiu harmonitzar la tramitació en totes les instàncies involucrades, així com reduir els terminis de resposta.

Entre els principals canvis introduïts es destaquen:

  • En els casos on les modificacions no tinguin conseqüències significatives per a les persones o el medi ambient, s’enviarà una comunicació escrita.

  • En altres casos, s’emetrà una resolució directa, la qual cosa reduirà els temps de tramitació en eliminar la necessitat de fer propostes provisionals.

  • S’ha creat un nou document, una declaració resum de la comunicació de MNS, que inclou un “Check list” per a identificar ràpidament les possibles afectacions i justificar la no substancialitat de la modificació.

A més, s’han implementat altres millores, com un model de resolució clar i l’optimització de la documentació, amb l’objectiu de facilitar i agilitzar el procés administratiu.

Pots consultar aquí la resposta comunicada per la Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la sra. Mireia Boya.

Des del Col·legi d’Ambientòlegs, valorem positivament aquesta iniciativa que busca simplificar i millorar la tramitació dels expedients ambientals, i ens mantenim disponibles per a brindar més detalls sobre aquesta instrucció i altres mesures de millora que puguin sorgir en el futur. Continuem treballant per un procés administratiu més eficient i àgil en benefici de totes les professionals del sector.