12 febrer, 2015

Una iniciativa europea anomenada ERA-PLANET vol crear una xarxa europea o Sistema d’Observació Ambiental Transnacional que coordini totes les entitats nacionals que contribueixen a l’observació de la Terra a nivell europeu i que doni suport a les polítiques ambientals europees i internacionals. Entre els 33 socis que estan impulsant el projecte hi ha el CREAF.

La xarxa respon a una petició de la mateixa Comissió Europea i seria finançada aquest mateix 2015 a través del Programa de Recerca Europeu Horizon 2020. Per a la Comissió és vital aglutinar els experts més rellevants en aquest camp en una sola xarxa. Això permetria superar les barreres que ara existeixen i que dificulten l’intercanvi de dades ambientals o a la seva reutilització.

De fet, s’espera que ERA-PLANET proporcioni més i millor informació als científics, als polítics, a les empreses i la societat en general. A nivell tècnic, la xarxa ERA-PLANET facilitarà l’avanç de les xarxes de teledetecció i d’observació “in situ”, i farà possible una integració i sinergia de les dades que permetran millorar la comprensió i gestió del nostre medi ambient i dels seus recursos.

El consorci que formarà ERA-PLANET està format per les entitats públiques més importants en el camp de l’observació de la Terra i inclou les entitats més prestigioses que participen en programes d’observació de la Terra a través d’Europa i GEOSS. La llista completa es publicarà quan es completi el Consorci. ERA-PLANET reforçarà la presència europea a la xarxa mundial GEOSS i proporcionarà un component de recerca i innovació al Programa Europeu d’Observació de la Terra Copernicus.