Fins al proper 30 de setembre es poden enviar els resums de propostes de Comunicacions Tècniques pel 14 Congrés Nacional del Medi ambient, que es poden enviar a través del següent formulari.

Les comunicacions tècniques suposen una gran oportunitat de presentar les iniciatives, treballs i projectes que s’estan realitzant des de qualsevol entitat en matèria de sostenibilitat. Es poden presentar comunicacions tècniques en dos formats: escrita, que es publicarà al web amb ISBN, o en format pòster, que es publicarà al web i exposarà durant els dies de celebració de Conama 2018 (del 26 al 29 de novembre).

Com és habitual, el programa del congrés s’articula en nou eixos que comprenen totes les dimensions de la sostenibilitat: Energia, Eficiència i Canvi climàtic; Mobilitat; Renovació Urbana; Desenvolupament Rural; Biodiversitat; Aigua; Qualitat Ambiental; Residus; Economia i Societat.