17 març, 2015

La qualitat de l’aire que respirem a les nostres ciutats, tant en els espais públics a l’aire lliure com a l’interior dels edificis i les escoles, serà qüestionada pels Observatoris Ciutadans com a part del projecte CITI-SENSE.

Un estudi del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Creal) ha conclòs que el desenvolupament cognitiu disminueix entre els nens que van a l’escola en barris amb nivells alts de contaminació atmosfèrica, després d’avaluar durant un any a 2.715 alumnes d’escoles de primària a Barcelona i Sant Cugat del Vallés.

Coneixes l’entorn que t’envolta? Sabries descobrir la qualitat del mateix si et diguessin que és pobre? I sabries com millorar-ho tant per a tu com per la teva comunitat? Aquestes preguntes són les que el consorci del projecte europeu CITI-SENSE li agradaria que respongués la població amb l’esperança que les respostes l’empoderessin per a un canvi positiu de l’entorn a la ciutat.

L’objectiu del projecte CITI-SENSE és desenvolupar i implementar sensors de contaminació de l’aire i de la mobilitat per la ciutat així com per a les persones que es desplacen per ella per tenir una millor comprensió de la contaminació de l’aire a les ciutats participants (Barcelona, Belgrad, Edimburg, Haifa, Ljubljana, Oslo, Ostrava, Viena i Vitòria). 29 institucions de 14 països diferents s’han associat per aconseguir aquest propòsit.