17 març, 2017

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’està elaborant l’Estratègia de patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya, que estableix el full de ruta de la Generalitat en matèria de conservació de la natura fins l’horitzó 2030.

Després del treball intern, al mes de març de 2017 s’inicia un procés de participació ciutadana per donar a conèixer el document inicial de l’Estratègia (document base) i per recollir les aportacions dels sectors que hi estan més vinculats i de la ciutadania en general. S’hi pot participar de dues maneres: assistint a reunions informatives i de debat, i omplint el formulari de propostes.

S’han programat reunions informatives adreçades a col·lectius específics i sessions obertes. D’aquestes sessions obertes, se’n faran unes primeres de caràcter informatiu (sessions informatives territorials), arreu de Catalunya, i unes segones que seran participatives, a Barcelona, on s’habilitaran espais per treballar i debatre (sessions de debat).

Mitjançant el formulari de propostes, del 3 al 28 d’abril, podreu fer arribar aportacions en relació amb els objectius operatius i les accions de l’Estratègia, que es tindran en compte a l’hora de redactar el document final de l’Estratègia.

Més informació i inscripcions al en aquest enllaç.