29 maig, 2017

En un comunicat fet públic per PatNatCat es reclama que l’Agència de la Natura, anunciada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el passat 1 de març, s’aprovi en els propers mesos. Al comunicat, el col·lectiu celebra l’increment pressupostari que s’hi destina al Patromoni Natural i la creació del nou Fons del Patrimoni Natural, aprovats a la darrera Llei de Pressupostos.

No obstant, es demana agilitzar la creació de l’Agència com a millor instrument per a la conservació de la natura per diferents motius:

  • Permet crear una estructura de gestió moderna, eficient, transparent i inspirada en els millors referents europeus.
  • Pot contribuir a diversificar les fonts de finançament destinades a la conservació de la natura.
  • Pot facilitar que s’involucrin els sectors productius, la societat civil o les entitats en la conservació de la natura.

En definitiva, PatNatCat demana que es prioritzi la creació d’aquest ens amb caràcter transversal respecte a les polítiques de biodiversitat i patrimoni natural per millorar la gestió en aquest àmbit.