9 març, 2015

La Generalitat ha posat en marxa una nova campanya per al foment de la recollida selectiva dels residus municipals amb l’objectiu d’incentivar el reciclatge entre els ciutadans que encara no participen al procés de separació.

L’objectiu de la campanya és construir un missatge sòlid, de llarg recorregut, que permeti els ciutadans anar assolint de manera ordenada els diferents reptes, a través de la sensibilització sobre la importància de reciclar. D’aquesta manera neix la campanya perquereciclem.cat, que es desestacionalitza, és a dir, s’allunya del model aplicat fins ara de llançament durant les dates de Nadal. A diferència d’això, es difondrà per fases al llarg de l’any, de manera que s’anirà recordant més sovint, però de diferent forma, la necessitat de la separació dels residus domèstics. Es farà partint del format del programa “El foraster”.

El web de la campanya www.perquereciclem.cat oferirà un microprograma de 5 minuts que, de la mà de l’actor Quim Masferrer, plantejarà de forma propera una reflexió general sobre la importància de reciclar. Hi inclourà diferents personatges amb varietat de perfils, des de científics i experts en la matèria a personatges coneguts o habitants dels diferents municipis catalans on tingui lloc el programa. D’aquesta gravació en sortiran quatre espots i falques dels moments més destacats que es difondran en cada fase en diferents mitjans audiovisuals, impresos, en línia, i en les xarxes socials.