9 octubre, 2015

Participa gencat és el portal de participació ciutadana en línia de la Generalitat de Catalunya, creat per facilitar la implicació dels ciutadans en les tasques de govern del país.

Amb la implicació dels ciutadans i dels diferents actors de la societat civil, el Govern pretén transformar la nostra democràcia tot enriquint les seves actuacions, d’acord amb les demandes col·lectives.

En aquest portal trobareu propostes que el Govern vol sotmetre a consideració de  la ciutadania, per tal d’assolir més implicació i participació de la societat en la construcció i l’avaluació de les polítiques públiques del conjunt de departaments de la Generalitat.

Des del portal podreu accedir als òrgans estables de participació, als processos de participació ciutadana promoguts pel Govern de la Generalitat així com a altra informació per fer més eficaç i transparent la gestió pública.