Totes les persones inscrites a Conama 2016 tenen l’oportunitat de mostrar a la societat el treball que estan realitzant a favor de la sostenibilitat mitjançant una comunicació tècnica escrita i/o un pòster que s’exposarà a la seu de celebració del Congrés Nacional del Medi ambient, del 28 de novembre a l’1 de desembre.

L’objectiu és recollir la diversitat de recerques, projectes i iniciatives que es desenvolupen al nostre país en matèria mediambiental i que tot aquest treball formi part del fons documental a la web del congrés perquè qualsevol persona pugui accedir a això de forma senzilla i gratuïta.

Requisits que ha de complir una comunicació escrita:

  • Es tracta d’un text inèdit amb una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 30.
  • Totes les comunicacions acceptades per l’organització seran publicades a la web i per tant comptaran amb nº d’ISBN.
  • Les comunicacions escrites seran susceptibles de ser seleccionades per l’organització per ser presentades oralment en alguna de les activitats del programa Conama 2016.
  • Ha de tenir un únic autor principal que ha d’estar inscrit al congrés.
  • Per a la seva acceptació és fonamental completar el formulari que inclou un resum de la comunicació i complir la normativa.

Més informació