‘Prismàtic’ ofereix un ampli ventall de serveis per ajudar als gestors del patrimoni natural i la biodiversitat a prendre decisions basades en l’evidència científica. Conté fitxes divulgatives que resumeixen resultats científics i posa en contacte els mateixos investigadors amb els gestors.

Des de novembre, tothom qui necessiti accedir al coneixement d’avantguarda que generen els centres de recerca catalans que investiguen sobre el medi natural, pot fer-ho de manera oberta i gratuïta a través del Prismàtic. Aquesta plataforma de coneixement ha estat promoguda des del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i coordinada pel CREAF.

Amb aquesta eina es pretén que hi hagi un estalvi de temps en la presa de decisions per crear noves polítiques o plans de gestió fonamentats en els darrers estudis científics. Mitjançant una web amb un cercador intuïtiu, l’usuari podrà fer cerques molt concretes i accedir a aquesta informació redactada en un format de fitxes comprensibles i adaptades a les seves necessitats.

Més informació