El Govern ha aprovat el Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle, per tal d’acostar els projectes de compensació als seus compradors i generar un impacte positiu a nivell local.

Els projectes desenvolupats en el marc del Programa, pretenen assolir una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de la realització de projectes domèstics. Les emissions reduïdes per aquests projectes podran ser comprades per d’altres persones físiques o jurídiques, així duent a terme el que s’anomena ‘compensació d’emissions’.

Aquests projectes domèstics tenen potencial per a dinamitzar l’economia del territori a diferents nivells, a través de la creació de nous llocs de treball, la promoció de la inversió interna i la dotació de recursos econòmics directes als agents socials que promoguin la realització dels projectes. Així doncs, el Programa és un instrument vehicular per a la transició cap a una economia baixa en carboni que permetrà als agents socials i econòmics del territori desenvolupar projectes de reducció d’emissions a Catalunya i promoure l’economia del territori català.

Per a més informació, contacteu amb compensacio.tes@gencat.cat.

Tríptic del programa