La importància del coneixement ecològic tradicional (CET) per a la conservació de la biodiversitat i la gestió dels ecosistemes ha despertat l’interès per preservar, mantenir i fomentar aquest tipus de coneixements. A Espanya, aquest interès s’ha materialitzat en el desenvolupament de l’Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB), un instrument públic que aspira a recollir els coneixements ecològics tradicionals, avaluar-ne el grau de conservació i vulnerabilitat i fer-los accessibles a gestors, investigadors i la ciutadania en general.

En línia amb aquesta iniciativa, el projecte CONECT-e, ha desenvolupat una plataforma interactiva de recollida i transmissió de coneixements tradicionals relatives a plantes, animals, fongs, varietats tradicionals de cultius i ecosistemes (www.conecte.es). Aquesta plataforma -en sintonia amb el nou enfocament de la ciència ciutadana- aspira no només a ser un lloc de consulta, sinó també un espai de trobada i intercanvi de tots aquells interessats a conservar i difondre el coneixement ecològic tradicional. Així, CONECT-e presenta un format wiki, amb l’objectiu que qualsevol persona pugui registrar-s’hi i compartir a través del web els coneixements i pràctiques tradicionals que han adquirit de la seva gent gran, parlant amb ells o veient com s’utilitzen aquestes pràctiques i coneixements.

Més informació