18 desembre, 2015

S’ha publicat l’opuscle “Dades del Medi Ambient a Catalunya 2015”: una eina de consulta ràpida, senzilla i efectiva que conté les darreres dades estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya. En aquest document, podreu consultar les principals dades referents a l’aigua, el medi atmosfèric, la biodiversitat i el medi natural, el canvi climàtic, la producció i el consum sostenible, l’avaluació ambiental i els residus.

L’any 2015 se n’ha actualitzat el contingut amb la incorporació de les dades relatives a les diverses temàtiques ambientals actualitzades a fons el 2014. Convé destacar la nova informació obtinguda aquest any 2015 sobre la ubicació de sensors automàtics de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) i les noves dades d’impacte lumínic sobre el medi nocturn.

Més informació