3 juny, 2016

El Catàleg és un recull de 70 casos d’èxit de productes i serveis sostenibles que es dissenyen, produeixen i/o ofereixen a Catalunya. L’objectiu del Catàleg és donar a conèixer les iniciatives que duen a terme empreses i professionals per oferir millors productes i serveis, incorporant la sostenibilitat en la seva visió com un element diferenciador i de competitivitat.

Aquestes empreses apliquen diferents eines per a la millora dels seus productes o serveis, com són els sistemes de gestió ambiental i/o les etiquetes ecològiques; eines d’avaluació ambiental com l’anàlisi del cicle de vida o altres metodologies d’avaluació qualitatives; i eines per a la innovació ambiental com l’ecodisseny, el disseny per al reciclatge o l’enginyeria sostenible.

El Catàleg es concep com un document viu que es pot actualitzar periòdicament afegint nous casos i experiències.