26 febrer, 2015

La Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu s’ha pronunciat a favor de la reforma del sistema europeu de comerç d’emissions. L’objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i combatre el canvi climàtic.

Els eurodiputats van aprovar una proposta legislativa en la qual van plantejar crear un sistema que automàticament trauria una proporció de permisos del sistema europeu de comerç d’emissions del mercat i la ficaria en una reserva si l’excés superés un cert sostre, la coneguda com a Reserva d’Estabilitat del Mercat.

En un vot separat, van advocar per introduir aquest mecanisme que reforça el sistema europeu de comerç d’emissions abans del previst, el 31 de desembre de 2018, en lloc de 2021 com havia proposat originàriament la Comissió Europea.

El sistema de comerç d’emissions és un instrument per reduir les emissions industrials de gasos amb efecte hivernacle. Aquest sistema estableix que les plantes de generació d’energia, les aerolínies, i altres empreses puguin comprar o vendre llicències d’emissió o permisos per contaminar. Perquè la mesura funcioni, la compra-venda s’hauria de realitzar a un preu que les animi a buscar alternatives per estalviar energia i reduir les seves emissions.