8 juny, 2021

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha actualitzat els criteris per autoritzar dejeccions ramaderes d’acord amb la legislació europea. La MTD 19 de la Decisió d’Execució (UE) 2017/302 de la Comissió, de 15 de febrer de 2017, per la que s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD), estableix que els sistemes de tractament de nitrificació – desnitrificació de purins (NDN) únicament són aplicables per a naus o explotacions existents quan és necessari eliminar el nitrogen degut al poc terreny disponible per l’aplicació dels purins.

D’altra banda, els criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes per personal tècnic habilitat aprovats per la Resolució ARP/1860/2020, de 23 de juliol, estableixen que la manca de terreny disponible per aplicar purins esdevé quan les granges estan ubicades en municipis que tenen un ICR (índex de càrrega ramadera) igual o superior a 0,6.

El passat 14 d’abril es va publicar l’Ordre TES/80/2021 per la qual s’ampliava el nombre de municipis vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. La designació de zones vulnerables comporta una disminució de la capacitat de recepció de nitrogen de les terres dels municipis afectats i, en conseqüència, també una menor disponibilitat de terreny agrícola per gestionar els purins. Amb tot, és necessari que les explotacions amb dificultats per trobar més terres per gestionar els purins puguin aplicar tractaments per reduir el nitrogen i gestionar d’una manera adequada les dejeccions.

Per aquest motiu s’actualitzen els criteris a aplicar, en relació a l’autorització de tractaments in situ mitjançant sistemes de nitrificació-desnitrificació (NDN).

Consulta els criteris actualitzats: Criteris per autoritzar el tractament de dejeccions mitjançant un sistema NDN.