28 març, 2023

El Compromís Nacional per un Turisme Responsable és una realitat des del passat 23 de març. Es tracta d’un nou marc pel qual es vol transformar el turisme que sigui mediambientalment sostenible, socialment just, territorialment equilibrat, i basat en la innovació. Des del COAMB fa unes setmanes que hem conclòs el nostre projecte “Xarxa online i assessorament sobre el terreny per al Turisme Ambientalment responsable” i la publicació de la web turismesostenible.coamb.cat. Per això donem suport al Compromís i ens sumem al treball per tal que aquest Compromís es transformi en accions realment transformatives d’un model caducat i molt erosiu.

L’acte va comptar amb la presència del President de la Generalitat de Catalunya , Pere Aragonès, del Conseller d’Empresa I Treball, Roger Torrent, de Marta Domènech, Directora General de Turisme de Catalunya i José Antonio Donaire Benito, Director del Compromís Nacional per a un Turisme Responsable.

Més de cent entitats s’han adherit a un pacte que de moment està en una fase inicial. Malgrat que sols sigui un punt de partida i encara no s’hagi concretat cap calendari, les bases estan molt ben definides. Entitats i persones adherides de la societat civil funcionen com una intel·ligència col·lectiva que vol avançar cap a un model turístic que aporti valor a la societat i a la competitivitat a les empreses.

El Compromís Nacional per un Turisme Responsable pretén ser una eina de transformació innovadora, pionera a l’estat i un referent internacional. Per aconseguir-ho ja s’han establert 67 iniciatives per a promoure el canvi del sector turístic cap a un model més sostenible, sobretot tenint en compte l’impacte en el canvi climàtic. Van posar l’exemple de la sequera que pateix Catalunya actualment i dels impactes negatius que en general provoca la indústria turística, per la qual cosa es busca potenciar els impactes positius i corregir els negatius.

Aquestes 67 iniciatives de transformació estan agrupades en quatre blocs:

 • 23 iniciatives per un turisme ambientalment sostenible, amb unes fites marcades:
  • Assimilar el consum mitjà d’aigua dels i les turistes amb el consum de la població resident per l’any 2040.
  • Reduir a la meitat les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030 i aconseguir el zero net abans de 2050.
  • Aconseguir que en l‘any 2035 el 100% de l’energia consumida sigui verda
  • Tenir l’any 2050 una mobilitat d’oci 100% neta.
 • 19 iniciatives per un turisme socialment just, amb els següents reptes:
  • Accessibilitat al conjunt d’espais naturals d’especial protecció de Catalunya pel 2040.
  • Disposar l’any 2030 d’un pla d’igualtat i d’un protocol contra les formes d’assetjament en totes les empreses i institucions turístiques.
  • Passar d’un model turístic en el qual la comunitat LGTBI+ és un segment, a un nou paradigma en el qual el sector se centra en la gestió de la diversitat.
  • Considerar el turisme com una eina per la salut física i mental de les persones grans.
 • 13 iniciatives per un turisme territorialment equilibrat, amb els següents objectius a complir:
  • Treballar perquè a l’any 2030 el pes relatiu de les activitats no turístiques en l’ocupació dels municipis del litoral s’hagi incrementat en un 20%.
  • Limitar la freqüentació als espais naturals seguint els criteris internacionals de capacitat de càrrega.
  • Integrar el patrimoni immaterial en l’oferta turística tant nacional com internacional per connectar els visitants amb la tradició etnològica i cultural del país.
  • Apostar per la integració de les indústries culturals i el turisme, en el marc d’una reconnexió entre la cultura del país i l’activitat turística.
 • 12 iniciatives per un turisme basat en la innovació i amb els següents reptes a assolir:
  • Incrementar el 2030 un 25% l’estada mitjana respecte al valor de 2019.
  • Plantejar un horitzó d’estabilització de l’oferta d’allotjament turístic, augmentant la rendibilitat de les instal·lacions existents més que no pas el creixement de nous equipaments.
  • Fer que els recursos que provenen de l’impost d’estades turístiques permetin impulsar la imatge turística de Catalunya d’acord amb els paràmetres generals del Compromís Nacional per un Turisme Responsable.

Per part del COAMB, empenyerem per tal que aquestes iniciatives siguin reals. És per això que la formació “Com ser una empresa turística més responsable i sostenible” té més sentit que mai. La formació en modalitat autoestudi estarà penjada en la nostra web des del 14 d’abril.