13 octubre, 2015

ProEcoServ, el projecte insígnia de quatre anys del Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA), s’ha centrat en la valoració i seguiment dels serveis d’ecosistemes en el disseny de polítiques estudiant quatre països pilot: Sud-àfrica, Trinidad i Tobago, Vietnam i Xile. El projecte va avaluar serveis com l’aigua, la retenció de terra, la protecció de les ribes, la captura de carboni i la pol·linització.

De serveis de retenció de terra per valor de 622 milions de dòlars a Trinidad i Tobago, a 166 milions de dòlars estalviats gràcies a la gestió del risc de desastres basat en serveis dels ecosistemes a Sud-àfrica, l’informe final del projecte afegeix més solidesa a les proves que demostren que els ecosistemes són crucials per al desenvolupament sostenible.

El Director Executiu del PNUMA va dir: “El veritable valor dels ecosistemes es deixa freqüentment de costat en les decisions de mercats i economies. Però les economies reals que sostenen les nostres societats estan fonamentades en el món natural. Els ecosistemes proporcionen múltiples beneficis sanitaris, científics i estètics, hem de millorar la nostra capacitat per també reflectir el seu valor econòmic en les comunitats nacionals i locals”.

Fonamentalment el projecte ha desenvolupat eines i productes d’avaluació d’ecosistemes per ser usats pels responsables polítics per avaluar el valor dels ecosistemes i integrar-ho en les decisions d’inversions i models macroeconòmics. ProEcoServ ha deixat un llegat durador en les esferes de govern dels països pilot a nivell local, provincial, nacional i regional.

Més informació