22 gener, 2015

Investigadors de la UAB han desenvolupat un model informàtic de simulació que ajuda els polítics municipals a decidir quines millores es poden fer en les infraestructures per incrementar el nombre d’usuaris de la bici. El model compara i determina quin és el conjunt de mesures més adequat segons el seu impacte.

Desenvolupat en una primera fase per a la ciutat de Skopje, a Macedònia, el model permet avançar-se als resultats i prediu quin serà l’efecte d’un conjunt d’actuacions en el nombre d’usuaris de la bicicleta. Gràcies a l’aplicació del model, l’ajuntament de Skopje preveu incrementar el percentatge del 2,5% actual a un 5%, un valor típic a les ciutats nòrdiques on el desplaçament en bicicleta és una opció consolidada.

Entre les millores que contempla el programa hi ha l’adequació del paviment de les vies, la construcció de noves vies per cobrir trajectes nous, la creació d’estacions d’aparcament i lloguer de bicicletes i la modificació de la capacitat d’aquestes estacions.

Per tal de calcular l’impacte que tindrà cada possible canvi, el model té en compte les característiques dels ciutadans, com són el grau de motivació de partida per utilitzar la bicicleta, el grau de desmotivació que es produeix amb el temps quan no es compleixen les condicions idònies per a l’usuari, o l’increment en la motivació quan els veïns també es desplacen en bicicleta.