24 abril, 2017

Una coalició internacional de 33 societats i institucions meteorològiques i climàtiques, a la qual el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l’Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) hi estan adherides, van donar a conèixer una declaració col·lectiva sobre el clima global en motiu de la celebració del Dia de la Terra el passat dissabte 22 d’abril, que enguany es va centrar en el coneixement del medi ambient i el clima.
La Declaració reconeix l’aclaparadora evidència científica que el nostre planeta s’està escalfant, en gran part a causa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle lligades a les activitats humanes, i demana una actuació de col·laboració sostinguda, ràpida, i global basada en aquesta evidència per evitar els majors impactes del canvi climàtic.
S’insta els governs a aplicar plenament i de manera urgent els compromisos adquirits a París l’any 2015, per garantir que el futur augment de la temperatura global no superi el llindar dels 2 °C en relació als nivells pre-industrials, perseguir l’objectiu de limitar-ne l’augment a 1,5 °C i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a zero per a la segona meitat d’aquest segle.