21 abril, 2015

El dia 29 d’abril se celebra el 20è Dia Internacional de Conscienciació envers el Soroll. Amb motiu d’aquesta data, la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) organitza l’activitat “Visc amb soroll?”, que consistirà en la realització d’una jornada de mesuraments massius de soroll.

L’objectiu és implicar a ajuntaments, entitats col·laboradores, enginyeries i consultories acústiques, centres escolars i ciutadania perquè realitzin mesuraments de soroll de tot tipus d’indrets i tipologies (parcs, jardins, zones de trànsit de cotxes, de trens, aeroports, zones urbanes, zones industrials…). No es tracta d’anar a buscar les situacions de conflicte i on hi ha nivells alts de soroll, sinó de familiaritzar a la població, sobre les metodologies de mesura, nivells, normativa existent o el significat i percepció de l’escala en dB.

A la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat es recullen tot un seguit de materials amb indicacions genèriques i d’altres específiques per a cada col·lectiu i també una guia per al mesurament amb smartphone.