12 gener, 2015

La pàgina web www.sustainabledevelopment2015.org recull totes les novetats, informació i anàlisis en torn el procés de definició dels nous objectius per eradicar la pobresa a través del desenvolupament sostenible: l’agenda de desenvolupament post-2015.

Aquesta pàgina web forma part d’un programa de participació més ampli dirigit per Stakeholder Forum i CIVICUS, conegut com SD2015. El programa ofereix les eines i oportunitats per a tots els interessats en el procés i en ajudar a construir un futur més sostenible, a través de cinc àrees d’enfocament: la sensibilització; augment de la participació; empoderar als interessats; coordinar la promoció; i enfortiment de la governança.

Entre d’altres, a la pàgina web s’hi poden trobar diferents eines en l’àmbit de la governança, manuals per als mitjans de comunicació i per a les organitzacions interessades en influir en l’agenda de desenvolupament.