21 juliol, 2017

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona té en marxa el procés de coproducció del Pla Clima. Fins el proper 30 de setembre, restarà obert el període per fer propostes a través de la plataforma Decidim.Barcelona. El Pla Clima s’està elaborant a partir de diversos estudis i anàlisis sobre la situació actual de la ciutat en relació amb el canvi climàtic. Podeu llegir el document de resum en aquest enllaç.

Aquest document està estructurat segons els 4 eixos del Pla Clima: mitigació, adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana. I tracta de respondre 7 preguntes clau sobre el canvi climàtic.

Com a indicacions per fer les propostes, des de l’Ajuntament s’encoratja a suggerir accions innovadores que fins ara no s’han dut a terme, o proposar millores a accions que ja estan en curs (consulteu, en aquest sentit, aquest recull d’accions en curs). D’altra banda, podeu pensar en accions que hauria d’executar l’Ajuntament, o en accions que haurien d’assumir altres administracions, entitats, empreses o la ciutadania.

Teniu tota la informació aquí.