19 març, 2015

La FedEC (Dutch Federation of Energy consultants), ha impulsat la creació d’una plataforma europea per a consultors independents d’energia. Si us interessa aquest àmbit, podeu escriure a coamb@coamb.cat, com a màxim el 27 de març, per col·laborar-hi. Recordeu, també, que al COAMB podeu formar part del grup de treball sobre energia i canvi climàtic.

La plataforma europea neix del desig d’harmonitzar el treball i el know how a nivell comunitari. Entre d’altres, vol esdevenir un referent a nivell de legislació europea; facilitar la recerca d’altres professionals i propiciar l’intercanvi de coneixement i experiències.

L’objectiu és que els consultors en energia uneixin forces a nivell europeu per tal d’identificar els obstacles i barreres a nivell legislatiu, debatre sobre els mateixos, i implementar mesures d’estalvi energètic. A més, la plataforma pretén donar recolzament a les instàncies polítiques i uniformitzar la consultoria sobre energia a nivell europeu.

Per al període 2015-2016, s’ha plantejat establir la plataforma, partint dels socis de l’ENEP (European Network of Environmental Professionals), entre els quals el COAMB; organitzar una conferència sobre la consultoria d’energia a la UE; desenvolupar una estratègia externa de comunicació dirigida als legisladors i establir un marc de cooperació per als projectes europeus.