Agenda

Píndola ONLINE Oportunitats en Programes Europeus d’RDI i Medi Ambient

Aquesta sessió us aportarà el marc bàsic sobre oportunitats en Programes Europeus de Recerca, Desenvolupament i Innovació (RDI) relacionats amb medi ambient (Horizon Europe, LIFE i altres), així com recursos i estratègies per a presentar-s’hi.

Data: 19/05/2022

Lloc: ONLINE

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Curs


Sessió Ecosofia

Com a acte pel Dia Internacional del Medi Ambient, el COAMB organitza  una sessió de reflexió, per a aprofundir en la visió filosòfica de l’Ecosofia i explorar maneres de posar-la en pràctica en els camps de l’empresa, l’educació i altres.

L’Ecosofia és un concepte treballat des de fa anys per pensadors com Arne Næss, Félix Guattari i posteriorment Raimon Panikkar, que proposa i aprofundeix en una visió del món no antropocèntrica y basada en la integració psicològica, social i ambiental de les persones com a part d’una biosfera en equilibri i harmonia.

Consulta el programa de la sessió.

Data: 01/06/2022
Hora: 17.30-19.30h.

Lloc: Sala d'actes COACB (C/Casp 130, Barcelona)

Organitza: COAMB

Més Informació

Categoría de l’esdeveniment: Jornades