18 juny, 2024

La Unió Europea ha donat llum verda a la llei de restauració de la natura, una ambiciosa normativa que persegueix revertir la degradació dels ecosistemes europeus. La llei, que arriba després d’intensos debats i una ajustada votació en el Parlament Europeu, estableix que els Estats membres hauran de restaurar almenys el 20% de les àrees terrestres i marítimes degradades per a l’any 2030.

En fem un resum amb el més destacat:

Punts Clau de la Llei
La llei contempla una sèrie de mesures essencials, entre les quals s’inclouen:
1. Reforestació i millora d’hàbitats: Fomentar la reforestació i restauració d’ecosistemes naturals per a millorar la biodiversitat.
2. Protecció d’espècies en perill: Implementar accions específiques per a la protecció i recuperació d’espècies amenaçades.
3. Restauració de zones humides i rius: Recuperar i mantenir els aiguamolls i rius, essencials per a la biodiversitat i la qualitat de l’aigua.
4. Incorporació d’Àrees Urbanes: Introduir més espais verds en entorns urbans, millorant la qualitat de vida i reduint la contaminació.

Perquè és un avanç aquesta llei?
L’aprovació de la Llei de Restauració de la Naturalesa és un avanç significatiu per diverses raons:
1. Biodiversitat: La llei promou la reforestació i la restauració d’ecosistemes, crucials per a revertir la pèrdua de biodiversitat i protegir espècies en perill.
2. Qualitat de l’Aire i Aigua: La recuperació d’aiguamolls i rius millora la qualitat de l’aire i de l’aigua, beneficiosos per a la salut pública.
3. Canvi Climàtic: Restaurar ecosistemes ajuda a capturar carboni, mitigant els efectes del canvi climàtic.
4. Economia Sostenible: Fomenta una economia verda, generant ocupacions en sectors de conservació i restauració ambiental.
En resum, aquesta llei proporciona un marc integral per a abordar la crisi ecològica, millorar la qualitat de vida i fomentar la sostenibilitat econòmica.

Reaccions i controvèrsies
La llei no ha estat exempta de controvèrsies. Sectors industrials i agrícoles han expressat la seva preocupació per l’impacte econòmic que aquestes mesures podrien tenir. Argumenten que la restauració de terres podria limitar l’ús agrícola i elevar els costos operatius.
D’altra banda, organitzacions mediambientals i científics han celebrat l’aprovació de la llei, destacant la seva importància per a combatre el canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat. La Comissió Europea ha emfatitzat que els beneficis ecològics a llarg termini superaran amb escreix els costos inicials.

Declaracions oficials
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, ha declarat: “Aquesta llei marca un pas decisiu cap a un futur sostenible. No podem ignorar la creixent crisi de biodiversitat i aquesta legislació és essencial per a assegurar que els nostres ecosistemes puguin recuperar-se i prosperar.”
Frans Timmermans, vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, va afegir: “La restauració de la naturalesa no és només una responsabilitat ambiental, sinó una oportunitat econòmica. Invertir en naturalesa significa invertir en el nostre futur.”

Implementació i futur
Amb l’aprovació formal, la següent etapa consisteix en la implementació de la llei per part dels Estats membres. Cada país haurà de desenvolupar plans específics per a aconseguir els objectius establerts, amb la Comissió Europea supervisant el progrés i proporcionant suport tècnic i financer.
S’espera que la llei actuï com un catalitzador per a altres països i regions, establint un precedent en la lluita global contra la degradació ambiental i el canvi climàtic. Els pròxims anys seran crucials per a avaluar l’efectivitat d’aquestes mesures i ajustar les estratègies segons sigui necessari.